Nabízené práce a služby

Stavební práce, kompletní výstavba, opravy, rekonstrukce.

a

Zemní práce, rýhy, výkopy, rovnání, přemístění.

a

Služby, autodoprava, stavební stroje a zařízen, přechodné skládky.

to je firma SaZaS s.r.o.


Zemní a výkopové práce

- výkopy a rýhy,

- rovnání pozemků,

- svahování,

- výkopy pro základy, instalace, komunikace.

Komunikace

- nové štěrkové cesty, LC, pěší,  

cyklostezky,

- oprava LC a komunikací,

- oprava LC po těžbě dřeva (povýrobky),

- údržba cest, čištění příkopů,

- dlážděné komunikace a chodníky.

Demolice

- demolice staveb.

Deponie

- uskladnění stavebních hmot,

- dočasné uskladnění stavebního odpadu.

Dodávka písku, štěrku a kameniva

- písek různé frakce,

- štěrky různé frakce,

- kamenivo různé frakce.

Doprava nákladní automobil

- doprava sypkých materiálů,

- doprava břemen,

- doprava strojů.

Rekonstrukce bytů a RD

- koupelny, instalace, obklady, dlažby,

- bytové prostory, instalace, opravy omítek a štuky, dlažby, malby,

- vodoinstalace,

- elekroinstalace,

- malby,

- nátěry,

- oplocení,

- venkovní práce a rekonstrukce dle domluvy.Úpravy okolí BD a RD

- úprava terénu,

- komunikace, chodníky, příjezdové cesty,

- odvodnění pozemku,

- údržba trávníku, sečení,

- úklidy, likvidace odpadů,

- venkovní nátěry,

- ploty, zídky, podezdívky atd.,

- venkovní práce a rekonstrukce dle domluvy. 

Pokládka kanalizace a sítí

- sítě,

- čistírny odpadních vod.

Novostavby, kompletní výstavba

Od přípravy pozemku, základy, deska, sítě, hrubé zdivo, stropy, podlahy, instalace, střecha, opláštění, omítky, fasády, terénní úpravy, chodníky, příjezdové cesty, ploty.

Kontaktujte nás pro nabídky a informace.