Nabízené práce a služby

Stavební práce, kompletní výstavba, opravy, rekonstrukce.

a

Zemní práce, rýhy, výkopy, rovnání, přemístění.

a

Služby, autodoprava, stavební stroje a zařízen, přechodné skládky.

to je firma SaZaS s.r.o.


Zemní a výkopové práce

- výkopy a rýhy

- rovnání pozemků

- svahování

- výkopy pro základy, instalace, komunikace

Komunikace

- nové štěrkové cesty, LC, pěší,  

cyklostezky

- dlážděné komunikace a chodníky

- oprava LC a komunikací

- oprava LC po těžbě dřeva (povýrobky)

- údržba cest, čištění příkopů


Demolice

- demolice staveb

Deponie

- uskladnění stavebních hmot,

- dočasné uskladnění stavebního odpadu.

Dodávka písku, štěrku a kameniva

- písek různé frakce,

- štěrky různé frakce,

- kamenivo různé frakce.

Doprava nákladní automobil

- doprava sypkých materiálů,

- doprava břemen,

- doprava strojů.

Rekonstrukce bytů, RD


- bytové prostory, instalace, opravy omítek a štuky, dlažby, malby

- koupelny, instalace, obklady, dlažby

- vodoinstalace

- kanalizace

- elekroinstalace

- podlahy

- malby

- nátěry

- oplocení

- venkovní práce a rekonstrukce dle domluvy.Úpravy okolí BD a RD

- úprava terénu,

- komunikace, chodníky, příjezdové cesty

- odvodnění pozemku

- úklidy, likvidace odpadů

- venkovní nátěry

- ploty, zídky, podezdívky atd.

- venkovní práce a rekonstrukce dle domluvy

Pokládka kanalizace a sítí

- sítě

- přípojky kanalizační, vodovodní, elektro, plyn

- čistírny odpadních vod, ČOV

- nádrže na odpadní a dešťovou vodu

- jímky, septiky

- vsakovací nádrže a jimky

Novostavby, kompletní výstavba

Od přípravy pozemku, základy, deska, sítě, hrubé zdivo, stropy, podlahy, instalace, střecha, opláštění, omítky, fasády, terénní úpravy, chodníky, příjezdové cesty, ploty.

Kontaktujte nás pro nabídky a informace.